archive program

יס דוקו

31/03 ראשון

23:00
סדרה
הפרופיילרית המשטרתית קלואה סן לורן נקראת לסייע בפענוח המקרים התמוהים ביותר בזכות רגישותה יוצאת הדופן ובאמצעות קריאת מחשבותיהם של רוצחים וקורבנות, זאת לצד הבלש מתיו פארק - מטובי השוטרים בפריס. כ' עב'.

2008-2014 ® Mytvil